MP4 : Adnan Oktar: Emê birayê xwe yên Kurd li Başûrê Rojhilatê nedin hepskirin.Hemû derên vê niştimanê ya wan e jîFLV : Adnan Oktar: Emê birayê xwe yên Kurd li Başûrê Rojhilatê nedin hepskirin.Hemû derên vê niştimanê ya wan e jîMP4 FOR IPOD (edge) : Adnan Oktar: Emê birayê xwe yên Kurd li Başûrê Rojhilatê nedin hepskirin.Hemû derên vê niştimanê ya wan e jîDOC : Adnan Oktar: Emê birayê xwe yên Kurd li Başûrê Rojhilatê nedin hepskirin.Hemû derên vê niştimanê ya wan e jî