MP4 : Rêya Lenîn li ber komunîstan vekiriye şoreşa bi xwîn eFLV : Rêya Lenîn li ber komunîstan vekiriye şoreşa bi xwîn eFLV : Rêya Lenîn li ber komunîstan vekiriye şoreşa bi xwîn eMP4 FOR IPOD (edge) : Rêya Lenîn li ber komunîstan vekiriye şoreşa bi xwîn eMP4 FOR IPOD (edge) : Rêya Lenîn li ber komunîstan vekiriye şoreşa bi xwîn em3u8_240p : Rêya Lenîn li ber komunîstan vekiriye şoreşa bi xwîn em3u8_360p : Rêya Lenîn li ber komunîstan vekiriye şoreşa bi xwîn eMP3 : Rêya Lenîn li ber komunîstan vekiriye şoreşa bi xwîn e