MP4 : PKK rêxistineke Markîsistî, Lenînî, Stalînî û komunîst e.FLV : PKK rêxistineke Markîsistî, Lenînî, Stalînî û komunîst e.FLV : PKK rêxistineke Markîsistî, Lenînî, Stalînî û komunîst e.MP4 FOR IPOD (edge) : PKK rêxistineke Markîsistî, Lenînî, Stalînî û komunîst e.MP4 FOR IPOD (edge) : PKK rêxistineke Markîsistî, Lenînî, Stalînî û komunîst e.m3u8_240p : PKK rêxistineke Markîsistî, Lenînî, Stalînî û komunîst e.MP3 : PKK rêxistineke Markîsistî, Lenînî, Stalînî û komunîst e.m3u8_360p : PKK rêxistineke Markîsistî, Lenînî, Stalînî û komunîst e.