Allah sevenleriyledir. Allah sevenlerine bereket getirir. Sevenlerinin Allah"a hep hüsnü zan etmesi lazım. Xwedê bi hezkiriyên xwe re ye. Xwedê bereketê dide hezkiriyên xwe. Divê hezkiriyên Xwedê jî tim husnî zan bikin.

Kürtçe Capsler