Ti eleqeya birayên me Kurd bi PKKya bê Xwedê û mafya re tune ye.

Kürtçe Capsler