MP4 : Li başûrê rojhilat ne kêşeya kurd kêşeya komînîzmê heye. FLV : Li başûrê rojhilat ne kêşeya kurd kêşeya komînîzmê heye. FLV : Li başûrê rojhilat ne kêşeya kurd kêşeya komînîzmê heye. MP4 FOR IPOD (edge) : Li başûrê rojhilat ne kêşeya kurd kêşeya komînîzmê heye. MP4 FOR IPOD (edge) : Li başûrê rojhilat ne kêşeya kurd kêşeya komînîzmê heye. MP3 : Li başûrê rojhilat ne kêşeya kurd kêşeya komînîzmê heye.