MP4 : Çareseriya terorê ne xweserî ya jî federasyon e, yekîtiya îslamê yeFLV : Çareseriya terorê ne xweserî ya jî federasyon e, yekîtiya îslamê yeFLV : Çareseriya terorê ne xweserî ya jî federasyon e, yekîtiya îslamê yeMP4 FOR IPOD (edge) : Çareseriya terorê ne xweserî ya jî federasyon e, yekîtiya îslamê yeMP4 FOR IPOD (edge) : Çareseriya terorê ne xweserî ya jî federasyon e, yekîtiya îslamê yeMP3 : Çareseriya terorê ne xweserî ya jî federasyon e, yekîtiya îslamê ye